Deskundig

Deskundig

Onze deskundigheid bestaat uit technische kennis, kwalitatief hoogstaande producten, duurzame oplossingen en medewerkers die weten wat belangrijk is voor onze klanten. Dankzij onze deskundigheid gaan we veelal langdurige samenwerkingen aan.

Klantgericht

Klantgericht

Onze klantgerichtheid blijkt uit de oplossingen die we aanbieden. Eerst bepalen we de specifieke behoeften. Dat resulteert in een oplossing waarbij duurzaamheid en hoge kwaliteit altijd geborgd is. We bieden vervolgens de best passende oplossing.

Laatste nieuws

Verlengingsonderzoek volgens VCA** succesvol doorlopen

09 januari 2015

Als onderdeel van ons doorlopende verbeterprogramma, is Pleuger Water Solutions verheugd u te kunnen informeren over het succesvol doorlopen van het verlengingsonderzoek volgens VCA** welk plaatsgevonden heeft 17 december jongstleden. Gedurende dit onderzoek zijn geen afwijkingen geconstateerd. Zoals reeds eerder naar buiten gebracht wil Pleuger Water Solutions leidend zijn in de markt op het gebied van  kwalitatieve en duurzame totaaloplossingen, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu expliciet onderdeel uitmaken van ons beleid:

 

* Pleuger Water Solutions streeft naar continue verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem in de breedste zin van het woord.

* Pleuger Water Solutions wil milieuvervuiling en -schade voorkomen daar waar er ook invloed uitgeoefend kan worden op de milieuaspecten die zowel direct als indirect verwant zijn aan de bedrijfsvoering.

* Pleuger Water Solutions wil (bijna) ongevallen al dan niet met verzuim en/of persoonlijk letsel voorkomen bij alle betrokkenen. Indien er zich onverhoopt toch een ongeval voordoet zal de organisatie de betreffende medewerker hierin begeleiden en aangepast werk aanbieden indien mogelijk.

* Pleuger Water Solutions wil (materiële) schade voorkomen. Zowel aan eigendom van de klant als aan eigen middelen en die van derden.

* Pleuger Water Solutions verbindt zich aan geldende wettelijke en andere eisen waaronder die van ISO-9001, ISO-14001, BRL K14020/1 en VCA**.

Lees meer

Renovatie Poldergemaal Silenka

01 december 2014

In opdracht van een waterschap Hunze en Aa’s heeft Pleuger Water Solutions de opdracht gekregen voor het vervangen van de bestaande pomp in poldergemaal Silenka. De opdracht omvatte zowel de engineering, het leveren van pomp met bijbehorend  leidingwerk en het ter plaatse monteren en in bedrijf stellen van het systeem.

Vanwege een capaciteitsuitbreiding is besloten de bestaande Begeman pompinstallatie te vervangen voor een nieuwe pomp met een capaciteit van 16m³/min bij een opvoerhoogte van 2,35 meter.

De bestaande pomp was geplaatst onder een hoek van 45° in een zeer beperkte ruimte en de wens van het waterschap was om de bestaande situatie zoveel mogelijk in stand te houden. Met een maat ontwikkelde oplossing heeft Pleuger Water Solutions zich onderscheiden van de concurrentie en de opdracht gekregen. De nieuwe pomp en het bijbehorende leidingwerk zijn op maat gemaakt in onze eigen gieterij. Pleuger Water Solutions kon op deze manier het gehele project in eigen beheer uitvoeren, dit voordeel bleek doorslaggevend te zijn voor de opdrachtgever.

Na productie van de pomp, die slechts 5 weken in beslag nam, is het volledige systeem gemonteerd en succesvol in bedrijf gesteld naar tevredenheid van de opdrachtgever. Een bijkomend voordeel van de Pleuger polderpomp is dat de waaier voorzien is van verstelbare bladen. Dit maakt het mogelijk om de capaciteit en opvoerhoogte aan te passen indien de bedrijfsomstandigheden van de pomp in de toekomst zullen wijzigen.

Lees meer