CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder niveau 3

Duurzaamheid en milieu staan centraal in onze bedrijfsfilosofie en alle zakelijke activiteiten van REMONDIS. Zo vormt ons energiemanagementprogramma, met doelstellingen met CO2-reductie, een belangrijk onderdeel op het gebied van duurzaamheid. Onze ambitie voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2‑prestatieladder.

We werken continu aan het realiseren van CO2‑reductiedoelstellingen. Deze staan beschreven in ons Energie- en CO2-reductie-managementplan

Beleid

Wij zijn ervan overtuigd dat het beleid met betrekking tot procesmanagement goed dient te functioneren. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen op het vlak van efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid voor onszelf als organisatie als ook voor onze klanten en opdrachtgevers. De directie ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen en voldoende middelen beschikbaar te stellen om het managementbeleid binnen de organisatie uit te dragen en te waarborgen. 

Tips en ideeën

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. is een partner in waterbeheer en wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën en/of aanbevelingen.

Graag zien wij uw reacties tegemoet op het volgende emailadres: continu-verbeteren@remondis.nl

Download onze brochure
Wim Osseweijer, Directeur

Wim Osseweijer

Directeur

We praten graag over uw project en hoe wij het beste kunnen helpen. Maak een afspraak