19 november 2013

De weg naar duurzame totaaloplossing wordt vervolgd, ISO14001

De weg naar duurzame totaaloplossing wordt vervolgd, ISO14001

Op 20 juni hebben we al het nieuws naar buiten gebracht dat Pleuger Water Solutions leidend wil zijn in de markt op het gebied van duurzame totaaloplossingen. In dit licht heeft de organisatie alweer een mooie mijlpaal bereikt. In het kader van ‘een beter milieu begint bij jezelf’ heeft de organisatie ervoor gekozen om actief aan milieumanagement te gaan doen met behulp van een milieumanagementsysteem. Dit milieumanagementsysteem stelt ons in staat om enerzijds de milieuprestaties te beheersen en deze anderzijds te verbeteren. Daarbij hebben we meer inzicht gekregen in de voor ons geldende wettelijke en andere eisen, zodat we ons niveau van regelnaleving kunnen vergroten. Op 10 oktober jl. is met het behalen van het ISO14001 certificaat bekrachtigd dat het milieumanagementsysteem succesvol is opgezet en geïmplementeerd. Dit is een degelijke grondslag om actief verder te bouwen aan duurzame totaaloplossingen.

Terug