27 mei 2015

Succesvolle controle audit ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

Succesvolle controle audit ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

Pleuger Water Solutions heeft eind mei 2015 de controle-audit ISO 9001:2008 in combinatie met ISO 14001:2004 met succes afgesloten. Het resultaat van deze audit bewijst dat Pleuger Water Solutions op een daadkrachtige wijze haar geïmplementeerde kwaliteits- en milieumanagementsysteem naleeft en opvolgt. De geldende normen voor kwaliteit en milieu blijken inmiddels diep verankerd in de gehele organisatie.

ISO 9001:2008

ISO 9001 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan je Kwaliteitsmanagement systeem ISO 9001 en legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

ISO 14001:2004

ISO 14001 is een internationaal erkende standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kan Pleuger Water Solutions aantonen dat de milieurisico's van de bedrijfsvoering worden beheerst en, indien mogelijk, verminderd.

In 2013 hebben we onze koers gewijzigd van volgen naar leiden, waardoor we ook vanaf die tijd continu bezig zijn de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en te kijken hoe we negatieve invloeden op het milieu zoveel mogelijk kunnen uitsluiten dan wel beperken. Het succesvol doorlopen van deze audit is voor ons dan ook een welkome bevestiging dat we het juiste pad op de juiste manier bewandelen.

Terug