30 september 2015

Toetsing EMVI criteria in de praktijk

Toetsing EMVI criteria in de praktijk

SWWB, Waterkring de Baronie, bestaat uit een samenwerking van zes gemeentes en heeft eind 2013 een contract voor het reinigen, preventief- en correctief onderhoud van haar mechanische installaties aanbesteed. Dit contract is op basis van EMVI-criteria gegund aan Pleuger Water Solutions. Onderdeel van de overeenkomst is dat de opdrachtgever een toetsplan zal opstellen en aansluitend zal toetsen of de aannemer kwalitatief goed werk levert en werkt volgens de afgesproken procedures. Kennis Van Pompen heeft opdracht gekregen om dit te onderzoeken en te bepalen of Pleuger Water Solutions inderdaad volgens deze criteria werkt en zich houdt aan de toegezegde zaken uit de EMVI beoordeling.

De beoordeling is opgebouwd in vier elementen:

  1. (Inhoudelijk) toetsen van de verplichte certificaten, eigen werkplan en verplichtingen waarmee de aannemer bij opdracht belast is (o.a.: social return, diploma’s van monteurs welke werkelijk op het werk verschijnen, certificaten van bedrijf, controle van stortbonnen en beloftes vanuit het eigen werkplan waaronder bijvoorbeeld de opgegeven euronorm per bus).
  2. Toetsen van de uitgevoerde preventieve werkzaamheden van de aannemer d.m.v. een BRL K14020/01 her-inspectie. Deze inspectie is twee weken vóór of twee weken na de inspectie van de aannemer uitgevoerd.
  3. Interviews met gemaalbeheerders en toezichthouders van de alle betrokken gemeentes. Tijdens dit interview zijn alle eisen, gesteld in het beschrijvend document, gecontroleerd.
  4. Veldbezoek. Tijdens de uitvoering van het onderhoud is gecontroleerd of er veilig gewerkt wordt, of de juiste materialen worden gebruikt en of de installatie netjes wordt achtergelaten.
  5.  

Wij zijn trots u toe mogen mededelen dat de beoordeling er mede voor gezorgd heeft dat het contract met Pleuger Water Solutions verlengd wordt.

Terug
Dennis van Aerts, Projectleider

Dennis van Aerts

Projectleider