09 januari 2015

Verlengingsonderzoek volgens VCA** succesvol doorlopen

Verlengingsonderzoek volgens VCA** succesvol doorlopen

Als onderdeel van ons doorlopende verbeterprogramma, is Pleuger Water Solutions verheugd u te kunnen informeren over het succesvol doorlopen van het verlengingsonderzoek volgens VCA** welk plaatsgevonden heeft 17 december jongstleden. Gedurende dit onderzoek zijn geen afwijkingen geconstateerd. Zoals reeds eerder naar buiten gebracht wil Pleuger Water Solutions leidend zijn in de markt op het gebied van  kwalitatieve en duurzame totaaloplossingen, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu expliciet onderdeel uitmaken van ons beleid:

 

* Pleuger Water Solutions streeft naar continue verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem in de breedste zin van het woord.

* Pleuger Water Solutions wil milieuvervuiling en -schade voorkomen daar waar er ook invloed uitgeoefend kan worden op de milieuaspecten die zowel direct als indirect verwant zijn aan de bedrijfsvoering.

* Pleuger Water Solutions wil (bijna) ongevallen al dan niet met verzuim en/of persoonlijk letsel voorkomen bij alle betrokkenen. Indien er zich onverhoopt toch een ongeval voordoet zal de organisatie de betreffende medewerker hierin begeleiden en aangepast werk aanbieden indien mogelijk.

* Pleuger Water Solutions wil (materiële) schade voorkomen. Zowel aan eigendom van de klant als aan eigen middelen en die van derden.

* Pleuger Water Solutions verbindt zich aan geldende wettelijke en andere eisen waaronder die van ISO-9001, ISO-14001, BRL K14020/1 en VCA**.

Terug