Osmose Installatie

Waterzuivering voor Offshore platformen

Osmose Installatie

Met een Osmose installatie wordt water gezuiverd van ionen, moleculen en grotere deeltjes. In het natuurlijk osmose proces verplaatst het ‘zuivere’ water zich naar het ‘vervuilde’ water om zo de concentratie opgeloste stof in beide gebieden gelijk te krijgen. Door een hogedrukpomp te plaatsen haaks op de natuurlijk stroom ontstaat Omgekeerde Osmose. Hierbij wordt het vervuilde water door een membraan gepompt die de deeltjes uit het water zuivert. Vooral voor offshore platformen biedt dit systeem veel voordelen.

Hoe werkt een Osmose Installatie?

De Osmose installatie van Pleuger Water Solutions, de watermaker, bestaat minimaal uit de volgende processen/onderdelen:

  • Voorbehandeling/filtratie:

Om verstopping van het membraan te voorkomen is het van belang om het water voor te behandelen. Vaste stoffen worden op deze manier verwijderd. De watermaker van Pleuger maakt gebruik van een discfiltersysteem. Dit systeem maakt gebruik van schijven om water te filteren. Deze schijven zijn voor zien van een reliëf waar de deeltjes op achterblijven.

Osmose installatie

  • Hogedrukpomp:

De hogedrukpomp zorgt ervoor dat het water door het membraan wordt geduwd. Typische drukken voor zeewater variëren van 800 tot 1180 psi (55-81,5 bar of 6-8 MPa). Door de fluctuerende temperatuur van het zeewater is de pomp frequentiegeregeld.

  • Membraan assemblage:

De watermaker maakt gebruik van membranen met holle vezels. Deze holle vezels vangen de zoutdeeltjes op waardoor schoon drinkwater overblijft. Doordat de membranen op den duur vervuild kunnen raken, zullen deze periodiek schoongemaakt moeten worden.

  • Outlet:

Uit de Osmose installatie komt gezuiverd water en afvalwater. Het gezuiverde water wordt door de “Fresh water outlet” naar de wateropslag gebracht. De “Concentrated salt water outlet” brengt het afvalwater met een hoge concentratie zout terug naar zee.

Uw eigen Osmose Installatie van Pleuger

De vele voordelen van de Osmose Installatie van Pleuger Water Solutions zijn vooral te gebruiken op offshore platformen. Deze platformen worden door middel van een installatie zelfvoorzienend op het gebied van drinkwater.

De eerder genoemde processen/onderdelen zijn standaard bij de aanschaf van een Osmose Installatie. Uiteraard is maatwerk ook mogelijk zodat de watermaker precies aan uw wensen voldoet. Turn-key oplossingen verzorgen wij graag. Heeft u een vraag over de watermaker van Pleuger? Neem dan vrijblijvend contact op.

Neem contact op Download onze brochure
  • Deskundig
  • Betrouwbaar
  • Kwaliteit
  • Laag energieverbruik van de watermaker
Ruud Swinkels, Account Manager

Ruud Swinkels

Account Manager

We praten graag over uw project en hoe wij het beste kunnen helpen. Maak een afspraak