Levering bronpompen voor WKO systeem Rijnstraat 8

Voor de vernieuwing van het rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag “Rijnstraat 8 project” zal Pleuger Water Solutions 10 bronpompen gaan leveren.

Rijnstraat 8 Den Haag is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het huidige kabinet heeft grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Rijksoverheid. Er wordt verdergaande nadruk gelegd op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid en deze veranderingen hebben ook consequenties voor de rijkshuisvesting. Onderdeel hiervan is een goede duurzaamheidsprestatie van het pand na renovatie door onder andere installatie van een warmte-koude opslagsysteem (WKO) in de bodem.

Reeds lange tijd onderhoudt Pleuger Water Solutions warme contacten met diverse WKO installateurs. Onze expertise, klantgerichtheid en snelle reactietijd hebben er mede voor gezorgd dat wij deze mooie opdracht binnen hebben kunnen halen. De levering betreft 6 stuks pompen met een capaciteit van 110 m3/h bij een opvoerhoogte van 55 meter en 4 stuks pompen met een capaciteit van 110m3/h bij een opvoerhoogte van 32m uitgevoerd in zinkvrijbrons met nikkelaluminium motordelen. Alle pompen zullen aangestuurd worden door een frequentie omvormer.

Ruud Swinkels

Ruud Swinkels

Account manager