Deflectieschot gemaal 't Broek

Het droog opgestelde gemaal ’t Broek te Aarle-Rixtel met een ontwerp-afvoercapaciteit van 28.000 m3/h haalde het gevraagde debiet niet. Een vermoedelijke oorzaak hiervan was luchtinsluiting bij grote toevoer doordat de bellenpluim welke ontstaat in het ontvangstdeel, deels meegevoerd werd tot in de zuigmonden. In overleg met Waterschap Aa & Maas is er voor gekozen om een deflectieschot te plaatsen aan de ontvangstzijde van de kelder. Pleuger Water Solutions heeft dit deflectieschot, geheel vervaardigd uit RVS316 geleverd en geplaatst. Uiteraard is hier een grondige werkvoorbereiding aan vooraf gegaan en is een uitgebreid draaiboek opgesteld om zo de kans op vertragingen en calamiteiten tot een minimum te beperken. Mede dankzij de inzet van de medewerkers van de reiniger en Waterschap Aa & Maas zijn de werkzaamheden van de start op locatie om 4:45 uur tot het afsluiten van het werkterrein om 16:45 uur keurig volgens planning verlopen.

Om eventuele luchtinsluiting zo vroeg mogelijk ter verwijderen is aanvullend aan het plaatsen van een deflectieschot een be-/ontluchter geplaatst op de PIG-lanceerinrchting net buiten het gemaal. Om deze ontluchter te beschermen tegen bevriezing is een behuizing gemaakt van PE.

Arend Witte

Arend Witte

Sales Engineer
Wout Suetens

Wout Suetens

Monteur afvalwater
Deflectieschot gemaal 't Broek