Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Pleuger Techniek BV, handelend onder de naam Pleuger Water Solutions, is gevestigd aan Hooge Zijde 29, 5626DC te Eindhoven

Persoonsgegevens

Pleuger Techniek BV kan persoonsgegevens van u(w bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Naam contactpersoon;
  • Functie;
  • Bedrijfsnaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer zowel vast als mobiel;
  • E-mailadres.

Informatie wordt in veel gevallen door uzelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Opnemen van telefonisch contact of schriftelijke benadering wanneer daar door u om verzocht wordt;
  • Schriftelijke benadering (per e-mail/ post) indien u eventueel telefonisch niet bereikt kunt worden;
  • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  • Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.

Delen met derden

Pleuger Techniek BV zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen.

Cookies

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Beveiliging

Pleuger Techniek BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Pleuger Techniek BV. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Pleuger Techniek BV te maken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat u uzelf kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Vragen

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@pleuger.nl

Aldus opgemaakt te Eindhoven op 31 oktober 2018.
Pleuger Techniek B.V.

Maak een afspraak
Betrouwbaar
Klantgericht
Wim Osseweijer

Wim Osseweijer

Directeur
We praten graag over uw project en hoe wij het beste kunnen helpen. Maak een afspraak