Reparatie met korte doorlooptijd

Voor grondboorbedrijf Haitjema, een erkende specialist in totaaloplossingen op het gebied van grondwaterwinning, grondwaterbeheer en energieopslag in de bodem en één van onze vaste WKO klanten, hebben wij onlangs een reparatie uitgevoerd met als doel een zo kort mogelijke doorlooptijd te realiseren.

De pomp werd op de dag van binnenkomst meteen geïnspecteerd en de inspectierapportage met daarin alle bevindingen en aanbevelingen werd dezelfde dag nog gecommuniceerd. Doordat Haitjema reeds de hierop volgende dag opdracht tot reparatie gaf is de pomp op dag 3 vanaf binnenkomst volledig overhaalt op transport terug gegaan naar de klant. Uiteraard is de pomp voorafgaand uitgebreid getest op zijn uitgelegde debieten in onze eigen testput.

Pleuger Water Solutions bewijst hiermee dat snelle reparaties mogelijk zijn door onze flexibiliteit in de planning, grote voorraad van spare parts en een gestroomlijnd en geoptimaliseerd proces. De klant tevreden, wij tevreden.