Bouw en installatie: Q13, L5a-D en D18 a-A

In 2013 heeft Pleuger Water Solutions meegewerkt aan 3 projecten van Gaz de France betreffende de bouw en installatie van 3 platformen: Q13, L5a-D en D18 a-A

Omvang van de levering:

Voor alle drie de projecten heeft Pleuger Water Solutions de volgende inspanning geleverd:

- Selectie en engineering van de SWL pomp
- Selectie en engineering van het leidingsysteem
- Ontwerp van accessoires, zoals centreerbeugels, ontluchtingskleppen en kabelmontagesystemen
- Begeleiding van het project, met name aan de engineeringszijde
- Implementatie van de kathodische protectiesystemen
- Afname van de bijbehorende testen, zoals getuige test op de pomp, hydrotest op het leidingwerk en loadtest op de verschillende hijsogen en hijsmiddelen van de installatie
- Controle van de begeleidende certificaten
- Levering de goederen
- Installatie van de pompen, column risers, kathodische protectiesystemen, ontluchtingskleppen en accessoires.
- Opleveren van de einddocumentatie: Installation & Operating Manual + Manufacturing Record Book.

Projectvoering:

Projecten zoals bovenstaand genoemd worden altijd klant specifiek ge-engineerd. Omdat elke klant zijn/ haar specifieke eisen en wensen heeft is er niet een kant en klaar oplossing voor handen.
Gezien het feit dat de bouw van een productie-eiland tussen de 12 en 24 maanden duurt wordt de pompinstallatie pas in de tweede helft van het project besteld, echter het is van belang dat wij al bij het ontwerp van het project betrokken worden. Uiteindelijk dient het platform als een puzzel in elkaar te passen. Concessies op kwaliteit worden niet gemaakt.

Installatie:

Offshore leveringen worden altijd uitgevoerd incl. commisioning parts. Tenslotte is er geen mogelijkheid delen na te leveren. Wij hanteren voor alle bevestigingsmaterialen en pakkingen een reserve van +10%, uitbreiding hiervan, op verzoek van de klant is uiteraard geen probleem.

De monteurs van Pleuger Water Solutions hebben een ruime ervaring in nieuwbouw, modificatie, reparatie, installatie en het uitgebreid testen van onderwaterpompen en leidingwerken. Alle Offshore monteurs zijn in het bezit van alle benodigde opleidingen/ certificaten om ook onder de strengste eisen te mogen werken op olie- en gasproductieplatformen, drilling rigs/ Jack Ups en in de reguliere scheepsvaart.

De installatie heeft plaats gevonden in juni/ juli 2013.

Wil Roosen

Wil Roosen

Offshore Mechanic