Vervangen rioolgemaal Beekerhoek

Het gaat hier om het compleet vervangen van het rioolgemaal ‘Beekerhoek’ in de gemeente Beek.

Dit gemaal dateert uit 1971 en was aan vervanging toe. Het bijzondere van dit
gemaal is dat de oude put geheel van staal is en maar liefst 9m diep is met een stalen opbouw van ca. 2,5 meter, met droog opgestelde pompen.
Het nieuwe gemaal wordt uitgevoerd als betonnen put met een natte opstelling van de pompen.

Het gunningscriterium van deze aanbesteding was op basis van EMVI, waarbij de zwaarte na de prijs vooral lag op tijdsduur, rendement pompen, waarborging afvoer van rioolwater en de wijze van uitvoering.

Het rioolgemaal Beekerhoek zorgt voor het verpompen van rioolwater, afkomstig van het bedrijventerrein Beekerhoek en een gedeelte van de wijk Proosdijveld. Het gemaal is in 1971 gebouwd en heeft 2 droog opgestelde pompen, één pomp met een capaciteit van 360 m3/h en één pomp met een capaciteit van 100 m3/h.

In 1997 is het gemaal reeds een keer gerenoveerd waarbij de 2 pompen en de besturingskast zijn vervangen. Ook zijn de overstort voor het gemaal en de stuwput na het gemaal toegevoegd aan de regeling van het gemaal. Inmiddels is uit inspecties gebleken dat ‘De duikboot’, zoals dit gemaal bij de gemeente Beek bekend stond, het einde van de technische levensduur heeft bereikt en in zijn geheel vervangen dient te worden.

Inmiddels heeft Pleuger Water Solutions het complete rioolgemaal civieltechnisch, mechanisch en elektrisch vervangen. Het droog opgestelde gemaal incl. inspectieput (met beide een diepte van 9 meter) is verwijderd en afgevoerd. Hiervoor in de plaats is een gemaal aangebracht in natte opstelling.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een tijdelijke pompinstallatie geplaatst, welke de werking van het bestaande gemaal heeft overgenomen tijdens de verdere uitvoering van de werkzaamheden.

Nadat de TPI in bedrijf gesteld was, is begonnen met het slaan van damwandplanken om zo een veilige bouwkuip te creëren. Tijdens het ontgraven van de bouwkuip is het bestaande gemaal in delen verwijderd. Na het verwijderen van het bestaande gemaal is ook de betonnen funderingsplaat verwijderd, waarna de nieuwe betonnen onderbak ingehesen en gesteld kon worden. Daarna is de gehele 9 meter hoge betonnen put in delen opgebouwd en is de bouwkuip weer aangevuld.

Nadat de bouwkuip aangevuld was, zijn onze monteurs afgedaald in de put om het leidingwerk in de put te monteren, waarna de dekplaat geplaatst is.

Arend Witte

Arend Witte

Sales Engineer