Revisie poldergemaal Kuipersveer Waterschap Hollandse Delta

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta heeft Pleuger Water Solutions de pompen van poldergemaal Kuipersveer gereviseerd. In dit poldergemaal staan twee pompen met een elektromotor horizontaal onder water opgesteld. We hebben de pompen en elektromotoren gedemonteerd en in onze eigen werkplaats gereviseerd. Na het reviseren zijn de pompen weer gemonteerd. We hebben de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, zodat het poldergemaal in bedrijf kon blijven. De klant ondervond daardoor zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden.