Onderhoud 140 drukrioolunits

Eind 2014 heeft de gemeente Roerdalen een onderhandse aanbesteding gedaan voor reiniging, preventief en correctief onderhoud aan het areaal van de gemeente. De gemeente heeft gekozen om het onderhoud uit te laten voeren conform BRL.

De gemeente Roerdalen vindt het zeer belangrijk dat de eigen buitendienst nauw betrokken blijft bij het areaal. De eigen buitendienst verzorgt dan ook zelf de reiniging van de drukrioolunits en doet tevens de eerste-lijn storingen aan het areaal. Pleuger Water Solutions heeft de opdracht gegund gekregen om het areaal van ruim 140 units van de gemeente Roerdalen tot 2017, met de mogelijkheid tot verlenging van één jaar, te onderhouden. Inmiddels is gestart met de eerste reinigingsronde van de bergbezinkbassins en randvoorzieningen.

Dennis van Aerts

Dennis van Aerts

Projectleider
Robert Janssens

Robert Janssens

Service coördinator