Renovatie Poldergemaal Silenka

Van waterschap Hunze en Aa’s heeft Pleuger Water Solutions de opdracht gekregen voor het vervangen van de bestaande pomp in poldergemaal Silenka. De opdracht omvatte zowel de engineering, het leveren van pomp met bijbehorend leidingwerk en het ter plaatse monteren en in bedrijf stellen van het systeem.

Vanwege een capaciteitsuitbreiding is besloten de bestaande Begeman pompinstallatie te vervangen voor een nieuwe pomp met een capaciteit van 16m³/min bij een opvoerhoogte van 2,35 meter.

De bestaande pomp was geplaatst onder een hoek van 45° in een zeer beperkte ruimte en de wens van het waterschap was om de bestaande situatie zoveel mogelijk in stand te houden. Met een maat ontwikkelde oplossing heeft Pleuger Water Solutions zich onderscheiden van de concurrentie en de opdracht gekregen. De nieuwe pomp en het bijbehorende leidingwerk zijn op maat gemaakt in onze eigen gieterij. Pleuger Water Solutions kon op deze manier het gehele project in eigen beheer uitvoeren, dit voordeel bleek doorslaggevend te zijn voor de opdrachtgever.

Na productie van de pomp, die slechts 5 weken in beslag nam, is het volledige systeem gemonteerd en succesvol in bedrijf gesteld naar tevredenheid van de opdrachtgever. Een bijkomend voordeel van de Pleuger polderpomp is dat de waaier voorzien is van verstelbare bladen. Dit maakt het mogelijk om de capaciteit en opvoerhoogte aan te passen indien de bedrijfsomstandigheden van de pomp in de toekomst zullen wijzigen.

Ruud Swinkels

Ruud Swinkels

Account manager
Wil Roosen

Wil Roosen

Offshore Mechanic