Elektromechanische renovatie van 4 hoofdgemalen. Gemeente Asten

In de huidige situatie krijgt het gemaal Stikker in de DWA put via een vrijverval leiding het DWA/RWA van gemaal Boskoop binnen. In de nieuwe situatie zal de persleiding behouden blijven, echter er zal door afkoppeling van RWA Boskoop alleen DWA via deze persleiding worden afgevoerd.

De werkzaamheden zijn zowel Civiel, Mechanisch als elektrisch van aard.

De pompput ligt langs een fiets/voetpad. Tijdens de uitvoering zal in overleg met de gemeente het voet/fietspad tijdelijk afgesloten worden. Aandachtspunt in de uitvoering is het feit dat de afvoer van het DWA gewaarborgd is.

Dennis van Aerts

Dennis van Aerts

Projectleider