Production Platform F3-FA

Pleuger heeft aan Venture Production Nederland een firefighter pompinstallatie geleverd voor op het offshore platform F3-FA. Voor dit project zijn we bij de bron betrokken. We hebben de engineering, productie, levering en montage verzorgd. Deze frequentie gestuurde pompinstallatie is voorzien van 2 onderwaterpompen uitgevoerd in NiAlBz. De eerste heeft een capaciteit van 20 m3/h bij een opvoerhoogte van 174 meter. De tweede pomp heeft een capaciteit van 600 m3/h bij een opvoerhoogte van 161 meter.