Substantiële energiebesparing door vervangen pompen

Naar aanleiding van een regelmatig terugkerende thermische storing van pomp 2 in gemaal Bavel (Bunder) is in overleg met het waterschap een grondige analyse gemaakt van de situatie. Hieruit bleek dat pomp 2 ruim 15% meer stroom opnam in het werkpunt dan deze volgens de curve op zou mogen nemen. Hiernaast was het reservevermogen van beide pompen niet voldoende groot voor het relatief dikke water van het gemaal, waardoor de motoren warm liepen en de thermische beveiliging steeds in werking trad, zodra de vuillast ook maar iets toenam. Dit gebeurde voornamelijk na een grote regenbui. De gemaakte analyse is door Pleuger Water Solutions uitgebreid doorgenomen met Waterschap Brabantse Delta, waarna een alternatieve pomp werd aangeboden met een iets lichter, maar efficiënter pompdeel en meer reservevermogen van de motor. Hierop heeft Waterschap Brabantse Delta besloten om beide pompen te vervangen.

De pompen welke uit het gemaal gekomen zijn krijgen via Waterschap Brabantse Delta een nieuwe bestemming. Door het vervangen van de pompen is de benodigde energie van ca. 110 Wh/m3 naar ca. 88 Wh/m3 gegaan en kunnen we dus spreken van een substantiële energiebesparing voor het Waterschap.

Arend Witte

Arend Witte

Sales Engineer
Wout Suetens

Wout Suetens

Monteur afvalwater