20 augustus 2019

Certificering CO2-prestatieladder niveau 3

Certificering CO2-prestatieladder niveau 3

Pleuger Techniek B.V., onderdeel van REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V., behaalt certificering CO2-prestatieladder niveau 3

Duurzaamheid en milieu staan centraal in onze bedrijfsfilosofie en alle zakelijke activiteiten van REMONDIS. Zo vormt ons energiemanagementprogramma, met doelstellingen met CO2-reductie, een belangrijk onderdeel op het gebied van duurzaamheid.

Onze ambities voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2-prestatieladder. Om die reden zijn wij verheugd te kunnen informeren over het succesvol doorlopen van het certificatieonderzoek CO2 Prestatieladder niveau 3 waarbij beoordeeld is of alle elementen van de norm effectief zijn geïmplementeerd in het managementsysteem van onze organisatie.

Het emissiereductiebeleid is erop gericht om de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken. Onze doelstelling is een realistische CO2-reductie in 2021 van 6% per fte ten opzichte van 2018.

Terug
Wim Osseweijer

Wim Osseweijer

Directeur