16 mei 2017

Motorefficiëntie onder water

Motorefficiëntie onder water

Een combinatie van de energiezuinige permanente magneet motortechnologie met tientallen jaren ervaring in het bouwen en ontwikkelen van natte motoren.

Gedreven door een groeiend milieubewustzijn in de afgelopen jaren, krijgt energie-efficiëntie van elektrische motoren steeds meer aandacht van de politiek en het bedrijfsleven. Inmiddels hebben veel landen verplichte normen voor de energie-efficiëntie van de standaard motoren geïntroduceerd. Ook voeren veel bedrijven een systematisch energie management systeem volgens ISO50001 in. De omschakeling naar energiezuinige motoren doet zich hierbij vaak voor als een van de meest effectieve energiebesparende maatregelen.

Bewezen technologie met grote energiebesparing

Om efficiëntie te verbeteren zijn er bij natte inductiemotoren beperkte mogelijkheden zoals het toepassen van wrijvingsarme lagers en afdichtingen om wrijvingsverliezen terug te dringen. De enige kans voor een aanzienlijke verhoging van het rendement wordt geboden door de overgang van asynchrone naar synchrone motor. Momenteel veroorzaken de koperverliezen in de rotor ongeveer 30% van de totale motor verliezen. Door de omschakeling naar deze permanente magneet rotor, verdwijnen deze koper verliezen compleet.

Deze synchroon motoren, of permanent magneet motoren (PMM), worden al lange tijd gebruikt in toepassingen waar een hoog rendement vereist is of ruimte beperkt. Deze criteria gelden ook voor onderwatermotoren van bronpompen. In tegenstelling tot conventionele asynchrone motoren vereisen PMM een frequentieomvormer om op te starten.

De 3 motortypes PMM6-270-4, PMM6-530-4 en PMM8-610-4 beslaan het volledige vermogensbereik van de bestaande 6-, 8- en 10-inch asynchrone motoren van 5 tot 200kW. Daarmee biedt de permanent magneet ook enorme mogelijkheden tot standaardisatie van uw pompenvloot.

Langere levensduur

De motortemperatuur bepaalt in grote mate de betrouwbaarheid van de motor. Hogere temperaturen verkorten de levensduur van de motorwikkeling. Volgens de wet van Montsinger kan de levensduur van de motor verdubbeld worden door het verminderen van de temperatuur van de motorwikkeling met 8°C. Lagere verliezen in de motor verminderen de motortemperatuur, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt. Dit resulteert in een lagere inwendige temperatuur en dus tot een verhoging van de levensduur van de wikkeling, afdichtingen en lagers. Ook kan de motor zwaarder belast worden of werken in een warmer medium.

Ook wanneer er verminderde koelingscapaciteit is door een grote bron of ijzerafzetting biedt de verminderde temperatuur ontwikkeling een voordeel.

Testfase met vlag en wimpel doorstaan

Het definitieve ontwerp is gebaseerd op het bestaande en bewezen motorontwerp met aangepaste stator en rotor. De magneten in de rotor worden beschermd tegen corrosie door een hermetisch afgesloten kapsel.

Een uitgebreid testprogramma is opgezet waaronder het uitvoeren van proeven in de teststand van een technische hogeschool. Om de prestaties en de betrouwbaarheid van het nieuwe product in de praktijk aan te tonen, werd het Duitse bedrijf RheinEnergie gevraagd in het veld proef te draaien met het eerste prototype bronpomp met permanent magneet motor. In september 2011 werd een bronpomp met het prototype van de permanente magneet motor in een van de putten ingebouwd en na 5.000 uur continue werking, werd de motor uit elkaar gehaald en onderzocht. Hierbij zijn geen tekenen van slijtage of andere problemen geconstateerd en sindsdien draait de motor alweer 18.000 uur probleemloos. In deze test was het gemeten verbruik verlaagd met circa 9.000kWh per jaar, wat vergelijkbaar is met circa 5 ton CO2!

Terug
Ruud Swinkels

Ruud Swinkels

Account manager