01 december 2015

Door Pleuger Water Solutions aangelegde installatie voldoet aan geldende normen en kwaliteitseisen!

Door Pleuger Water Solutions aangelegde installatie voldoet aan geldende normen en kwaliteitseisen!

Vanuit onze kwaliteitsgedachte is Pleuger Water Solutions reeds lange tijd geregistreerd als Sterkin-erkend installateur. De door Sterkin erkende installateurs gaan voor kwaliteit! Stichting Sterkin, geheel onafhankelijk, is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen.

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Op die manier is de Sterkin erkenning geen ‘lege titel’, maar een op kwaliteit gebaseerde titel.

Op woensdag 25 november 2015 heeft een onafhankelijk inspectiebureau in opdracht van Sterkin een inspectie uitgevoerd op het gemaal 3-011 te Etten Leur. Hierbij werden ook de oplever/controle documenten van het project ingezien.

Uit het inspectierapport blijkt dat de door Pleuger Water Solutions aangelegde installatie voldoet aan de geldende normen en kwaliteitseisen.

Terug